Sosyal Medya

Kurum içinde kullanılan verilerle, kurum dışında sosyal medya ortamında yer alan verilerin arasında bir bağlantı (entegrasyon) yapılamadığında karar vericilerin analiz süreci zor bir durum almaktadır. Kurum içinde üretilen/pazarlanan/satılan/hizmeti verilen ürünlerin ya da insan kaynakları süreçlerinin sosyal medyada facebook, linkedin, instagram, twitter, açık sözlükler ya da tüketici şikayetlerinin yer aldığı sayfa kanalları ile entegrasyonu sağlandığında kurum farklı analizler yapabilir ve bu analizlere göre olası sorunların önüne geçerek etkin bir yönetim sağlayabilir.

Sosyal medya veri kaynakları ile entegre edilmiş bir sistemde, anlık bağlantılı (linked) veri izlemelerin sonucu ve analitilik veriler tablo, dizi ya da çizge (graph) tabanlı rapor biçimleri ile gereksinim anında karar vericilerin yönetimini etkin hale getirmektedir.

Sosyal medya kaynaklarında ürün ve/veya hizmetler ya da iş başvuruları için beğeniler, profil bilgileri, yer bildirimleri ya da bağlantılı ilişkiler (arkadaşlık) üzerinden farklı çıkarsamalar yapılabilir. Kurum içinde genelde ERP uygulamalarında yer alan ilişkisel verilerin açık standartlarla (Open Data / SPARQL yöntemleriyle) kurum dışındaki sosyal medya ortamına bağlantısı sağlanarak kurumun yönetim maliyeti azaltılabilir.

ENTEGRASYON SAĞLANABİLECEK SOSYAL MEDYA KANALLARI

  • Microblog ortamları
  • Şikayet/Yorum/Karşılaştırma tabanlı ortamlar
  • Haber ve video paylaşım ortamları
  • Alana/kuruma özel (domain specific) özel ortamlar eklenebilir

   

  ENTEGRASYON SONRASINDA KAZANIMLAR

  Sosyal medya üzerinden toplanan veriler, belirlenen kurallara uygun iç verilerle ilişkilendirilmektedir. İlişkilendirme sonrasında tanımlı kurallara göre görev/pozisyon/departman birimlerine e-posta ya da farklı kanallar üzerinden uyarı bildirimleri yapılmaktadır. Bildirim sonrasında, bilgi önem derecesine uygun iş akışı ya da yetki tabanlı onay sistemleri kullanılarak gerekli eylem planı hazırlanabilir. Bu tür bir tanımlama ile firmalar internet üzerinden acil eylem planını tetikleyebileceği sistemleri kolayca kurgulayabilir, izleyebilir ve yönetebilir.

İLERİ ENTERGASYON ÖZELLİKLERİ

Kurumda bir ya da birden fazla iş yazılımı ya da özel yazılım (InHouse) çözümler kullanılabilir. Sosyal medya çözümünün ileri entegrasyon özelliği ile kurumdaki birçok sisteme entegrasyon sağlanabilir. Bir bankanın kullanıcılara vermiş olduğu kredi kartları ile bu kartlara tanımlı limit değerleri, kullanıcının sosyal medya izinlerine bağlı olarak yer bildirimlerinin takip edilmesi sonrasında kredi aşım değerleri varsa, ileri düzeyde bir çözümleme (analiz) yaparak kullanıcıya daha esnek kredi limiti tanımlama önerisinde bulunabilir.

 

TOPLANAN VE ENTEGRE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDEN NELER YAPILABİLİNİR?

 • Etiketleme (Tagging)
 • Hızlı arama (Indexleme)
 • Departmanlara uygun görev paylaştırma
 • Raporlama
 • İzleme (Monitoring)
 • Arşivleme

Bilgi almak için formu doldurunuz.