Dochuman

DOCHUMAN NEDİR?

DocHuman form tasarımı, iş akış tasarımı, iş süreci yönetimi araçları, raporlama ve doküman yönetimi ile kurum içindeki süreçleri belirginleştiren, etkinleştiren ve performanslarını iyileştiren yeteneklere sahip ileri teknoloji ile geliştirilmiş çözümdür.

DocHuman farklı işletmelerde, organizasyonlarda, departmanlarda ya da bilgi sistemleri arasında köprü görevi alarak bilginin sayısallaştırılmasında, taşınmasında ve paylaşılmasında önemli bir rol almaktadır.

Web platformunda kullanılarak, html 5 uyumlu tüm aygıtlardan kolayca erişim yapılabilir. Farklı noktalarda, farklı aygıtlarda, tanımlanan güvenlik politikalarına göre süreçlerdeki bekleme noktalarında geçen süre azalır ve iş süreçlerinin daha etkin yönetilmesi sağlanır.

DocHuman ile kurum içindeki ya da dışındaki süreçler denetim altına alınır. Denetim anında izleme ve raporlama araçları ile süreçlerin hatasız ilerlemesi sağlanır.

Bütünleştirici (entegrasyon) araçları ile farklı sistemlere ve noktalara bağlantı yapabilir, veri okuyabilir, yazabilir veya değiştirebilir.

Form tasarımı, İş akış ve süreç yönetim araçlarındaki JIT derleme özelliği sayesinde tasarlanan süreç modelleri kolaylıkla başka projelere kopyalanarak uyarlanabilir.

DOCHUMAN KULLANIM FAYDALARI

Doküman yönetimi ve iş akış yönetimi için ayrı paket kullanımına gerek kalmayacaktır.

Farklı sistemlerle bütünleşik çözümler hızlı ve etkin şekilde tasarlanabilir

Bilgi denetimi, güvenliği ve paylaşımı tek bir noktadan yapılabilir

Kurum içinde sayısal ortamda taşınan veri sayesinde verimlilik ve izlenebilirlik artar

Organizasyonların ve/veya departmanların işlem hızı artar ve  yöneticilerin etkin karar verme gücü artar

Piyasaya, teknolojiye ya da rekabete göre değişmek zorunda kalan iş süreçleri daha hızlı ve etkin uyarlanabilir

Süreç haritaları, tanımlanan güvenlik politikaları ve yazılımdaki kullanıcı güdümleyici görseller ve yönlendirmeler ile ekip içindeki kurum kültürü artar ve oryantasyon sürecine katkı sağlar

İnsan kaynakları, Satın alma, Satış, Finans, Pazarlama ve Üretim gibi bir çok süreçte deneyimli ekip ile etkin süreçler tasarlanır

Tüm bu özellikler ile kurumun işletme maliyeti düşer, rekabete karşı daha dirençli hale gelir ve servis/hizmet kalitesi artar

SEKTÖRLER

DocHuman uygulaması ile finans, üretim, enerji, eğitim, sağlık, perakende, sigorta, turizm, inşaat, hizmet, sağlık, hukuk ve eğlence gibi çeşitli sektörlere özel çözümler sunulabilir. DocHuman uzman ekibi tarafından sektörlere göre hazırlanan çözümler özel ekranlarla ve süreçlerle daha uygun maliyetlerle kullanıma sunulmaktadır. İlgili sektördeki ya da kurumdaki ek gereksinimler, tasarım araçları ile kolayca özelleşebilir.

Özel Bağlantılar (Bütünleştirme)

DocHuman teknoloji bileşenleri ile hazırlanacak çözümler bir ya da birden fazla sistem ile konuşabilmektedir.

Bilgi almak için formu doldurunuz.