İç Denetim

Kurumlar dikey ya da yatay genişleme süreci sonrasında yönetim ekibine ya da kuruluna verilen finansal ve istatistiksel raporlardaki verilerin doğrularını ve geçerliliğini denetleme gereksinimi duyar. Bu kapsamda kurumlar, kendi içinde yer alan etkinliklerin, mikro ya da makro düzeyde oluşan verilerin ve tüm süreçlerin farklı açılardan toplanacak verilerle gerçekleşim/yaklaşım/tahminleme dilimlerine göre geçerliliğini belirli aralıklarla yapacağı iç denetimlerle doğrular.

Kurumların yapacağı iç denetimlerde süreci etkin şekilde yönetmek, bilgi paylaşmak, denetim ekibini etkin şekilde yönetmek ve düzenli planlama aralıklarıyla raporlama gereksinimlerini karşılayacak bir çözüm gerekmektedir.

Objesoft Yazılım’ın kurumsal firmalardaki hizmet/proje deneyimleri sonrasında ortaya çıkan, güncel teknoloji bileşenleri ile güçlendirilen alt yapısının kullanımı ile kurumlar kendi iç denetim süreçlerini kolay bir şekilde yürütebilir.

İç denetim sürecinde çözüm özellikleri kullanılarak olası riskleri engellenir, tekrarlı ya da maliyetli alt süreçler eniyilenir, kurum politikalarıyla tutarsızlık yaratabilecek durumalar tespit edilir ve denetim ekibinin birlikte çalışabilirliği web tabanlı/platform bağımsız bir ortamda gerçekleştirilebilir.

İç denetim paketinde yer alan standart raporlar, listeler, bulgu takibi, mutabakat ekranı, açık iş maddeleri/öncelikleri, e-posta paylaşımları ve portal üzerinden haberleşme özellikleri kullanılarak denetim süreci kolayca yapılabilir.

Sayısal varlık çözümleri ailesinin temel özellikleri esas alınarak geliştirilen iç denetim paketinde, farklı sistemlere entegrasyon tanımlanabilir, kuruma özel iş akış ve onay sistemleri kurgulanabilir, doküman yönetimi sistemi ile bütünleşik çalışma yapılarak tüm sayısal çıktılar (pdf, xls, doc, rtf, html, dat, txt, json, js, script vb.) arşivlenebilir.

ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ


 • Risk tabanlı iç denetim planlama ve takibi
 • Kaynak yönetimi
 • Web üzerinden platform bağımsız iç denetim sürecine veri besleme
 • Kritik/Alarm düzeyindeki ölçütlere özel iş akış tetikleme ve ara/alt/üst onay sistemi
 • Bulgu sonrasında kurula/yönetime sunulan finansal ya da istatistiksel verilerin doğrulanması
 • Ara süreçler ya da denetim sonrasında zengin içerikli farklı biçimlerde (pdf, xls, slide) rapor sunumu
 • Kuruma özel geliştirilen ya da mevcut denetimlerde kullanılan iç denetim maddelerinin kütüphanelere eklenerek güçlü denetim hafızası desteği
 • Otomatik denetim raporu oluşturma
 • Mutabakat süreçlerinin etkileşimli şekilde yönetilmesi
 • SAP HANA entegrasyonu ile bellek-içi veri işleme özelliği ve farklı boyutlarda analitik rapor desteği
 • SAP sistem katalog bilgileri kullanılarak güvenlik, yetki ve erişim kayıtları üzerinden denetim paketine veri desteği (Transaction bazında yetki denetimi, SAPAll yetkisindeki kullanıcıların listesi, transaction çalıştırma listesi, vb.)
 • Onpremise-Ondemand lisans modeli

KULLANIM FAYDALARI

 • Yönetimsel verilerin (Finansal, istatistiksel, KPI) geçerliliğini kontrol eder
 • Kurum içinde verilerde ve süreçlerde tutarlılık sağlar
 • Risk tabanlı yaklaşımlarla kurum üretkenliği ve verimliliği artar
 • Etkin şekilde iç denetim ekibinin planlanmasını ve kaynak yönetimi takip eder
 • Süreç anında hazırlanan raporlarla ve göstergelerle düşük, orta ya da yüksek düzeydeki riskleri ortaya çıkarır
 • Sayısallaştırılmış iç denetim çözümü ile iç denetim maliyetini düşürür

Bilgi almak için formu doldurunuz.